Om sundhedsekspressen

Lene Sjöberg og Else-Marie Lønvig er partnere og driver Sundhedsekspressen ApS. Fælles for Lønvig & Sjöberg er at de har en smittende energi ud over det sædvanlige, og at de oprigtigt brænder for at hjælpe andre til at gøre en forskel. Sådan har det været siden 2006 og sådan bliver det ved med at være....

Else-Marie Lønvig

Adm. Direktør

Else-Marie er sygeplejerske og sundhedsplejerske. Hun er certificeret træner i motivationssamtalen og har en master i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i ledelse, organisation og sundhedsøkonomi.

Hun har praktisk erfaring i drifts- og projektledelse. Hun har arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i mere end 20 år både på kommunalt plan og i sygehussektoren.

Else-Marie er forfatter til en række artikler om motivationssamtalen og medforfatter til lærebogen Medicinsk Kommunikation, der udkom i 2011.

Medlem af MINT* – Motivational Interviewing Network of Trainers

 
 
 

Lene Sjöberg

Mastertrainer i MI

Lene er sygeplejerske og certificeret træner i motivationssamtalen. Hun er kognitiv terapeut og har erfaring som underviser og supervisor i flere forskningsbaserede forebyggelsesprojekter på sygehuse og i regionerne. Hun har arbejdet med evidensbaserede behandlingsmetoder siden år 2000.

Lene er medforfatter til lærebogen Medicinsk Kommunikation, der udkom i 2011, og så elsker hun antikke glas og at flytte mennesker.

Udtagelser

Odense kommune

“Det er en styrke, at alle mine med- arbejdere har været på kursus i Den Motiverende Samtale, så de har den samme bevidste og systematiske tilgang til dialogen med forældre og børn i sundhedsplejen. Det er en samtalestil, der kræver træning og opfølgning, men medarbejderne har foreløbig fået god indsigt i metoden på et kursus på et

Faaborg-Midtfyn kommune

“Kursister har udviklet en ny grundholdning, hvor de ser et potentiale i at den enkelte borger har individuelle ressourcer. Det gør dem i stand til, at gennemføre respektfulde og inddragende samtaler som tilpasset den enkelte borgers og pårørendes behov. Nye kommunikationsfærdigheder har bevirket at kursisterne er blevet bedre til at forventningsafstemme og konfliktnedtrappe i et samarbejde med borgeren.”

Odense Universitets Hospital

“Det var et rigtigt godt kursus, hvor kursisterne næsten ikke kunne få armene ned af begejstring. Jeg oplever, at det har gjort deltagerne mere empatiske. Det har givet dem en mindre teknisk og mere menneskelig forståelse i tilgangen til en meget en meget sårbar gruppe med lavt selvværd”

Referencer

Statens Institut for Folkesundhed
Region Syddanmark  – HR. afdelingen 
Syddansk  Universitet – Lægeuddannelsen
Dalund Slot, Kræftens Bekæmpelse
University College  Syd 
University College Lillebælt

Regioner:
Forum for bloddonorkorpset i Regionsyddanmark
Kronikerprogrammet Region Hovedstaden – Tine Jerris

Allorfiks behandlingscentre i Aasiaat, Ilulissat, Nuuk, Qaqortoq og Sisimiut

Kommuner:

Esbjerg Kommune – SSP og forebyggelse 
Varde Kommune – ansatte 
Varde kommune Virksomhedsledere
Sundhedsplejen Odense  Kommune
Sundhedsplejen Assens  Kommune
Værestederne i Københavns Kommune
Kriminalforsorgen i Københavns Kommune

Sygehuse:
Middelfart Sygehus
Middelfart Sygehus, Medicinsk afd.
Kalundborg Sygehus, Kirurgisk afdeling
Holstebro Sygehus – Hospitalsenheden Vest, medicinsk afd.
Aalborg Sygehus, Kirurgisk afdeling

Odense Universitetshospital 
H.C. Andersen Børnehospital
Rygeafvænning for ansatte  –  HR afd.
Afd. Z, Plastikkirurgidk afdeling
Afd. Y, Nefrologisk afdeling
Afd. B Cardiologisk Amb.ulatorium
Afd. M Endokrinologisk afdeling – Diætister 
Rehabliteringsafdelingen

Medicinal firmaer:
Bristol Myers Squibb
Pfizer
Genzyme
Abbott Laboratories
AMGEN 
Nycomed

Faglige sammenslutninger

Læger:
Dansk selskab for pædiatrisk allergologi og Pulmonologi 

Faglige sammenslutninger for sygeplejersker: (FS)
FS16 dialyse 
FS Børnesygeplejersker 
FS Osteonet
Danske uroterapeuters forening
Fagligt selskab for Sygeplejersker i stomiplejen

Deltagelse i Ph.d-projekter på Odense Universitetshospital:
Radiologisk afdeling R, Karin Dieperinck 
Obstetrisk afdeling D, Christina Lindhardt

Kropsalder målinger:
TV2 –  PRAXIS
Team Rynkeby  Odense
Polar A/S
Businessman, Hørsholm