Faaborg-Midtfyn kommune

“Kursister har udviklet en ny grundholdning, hvor de ser et potentiale i at den enkelte borger har individuelle ressourcer. Det gør dem i stand til, at gennemføre respektfulde og inddragende samtaler som tilpasset den enkelte borgers og pårørendes behov. Nye kommunikationsfærdigheder har bevirket at kursisterne er blevet bedre til at forventningsafstemme og konfliktnedtrappe i et samarbejde med borgeren.”