Vi baner vejen for at nye velfærdsteknologier bliver anvendt

Ved indførelse af ny velfærdsteknologi anvendes 20/80-reglen; altså at 20 % vedrører selve teknologien og at 80 % vedrører organisationen og de forandringer, der er nødvendige for at få teknologien til at virke optimalt i praksis.

Sundhedsekspressen er bindeleddet mellem offentlige, private organisationer og producenterne. Effektfuld implementering og udbredelse er nøglen til at få bragt nye velfærdsteknologiske produkter i anvendelse. Dette til både til gavn for:

* Producenter, der leverer nye velfærdsteknologiske produkter

* Offentlige og private organisationer, der køber dem

* Slutbrugerne, som skal anvende teknologien

Sundhedsekspressen ruster virksomheder til at fokusere på implementering af teknologierne allerede i forbindelse med udvikling og salg af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Når nye teknologier er leveret til offentlige virksomheder yder Sundhedsekspressen hjælp til implementering og udbredelse i hele organisationen.

Vores mål er, at sikre anvendelse af teknologien helt ude hos slutbrugeren. Det gør vi ved at gøre ledere og medarbejdere til ambassadører for den ny teknologi og ruster dem til at motivere brugerne for at anvende den i dagligdagen.

På den måde opnår de offentlige kunder de gevinster, som teknologien kan bibringe virksomheden og dens målgrupper:

* Omkostningseffektivitet

* Større arbejdsglæde og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne

* Større frihed og livskvalitet hos brugeren.

"Når en teknologivirksomhed har leveret en ny velfærdsteknologisk ydelse til en kunde hjælper Sundhedsekspressen ApS med implementeringsprocessen, så virksomheden får frigjort tid og ressourcer til at fortsætte salgsarbejdet hos næste kunde. På den måde er Sundhedsekspressen med til at katalysere den længe ventede ketchupeffekt på markedet for salg og udbredelse af nye velfærdsteknologiske løsninger."