Styrk dine samtalekompetencer og skab vækst i mennesker

Vi har specialiseret os i kompetenceudvikling i den motiverende samtale

* Den motiverende samtale – en samtalestil baseret på solid forskning – er en avanceret og effektiv form for vejledning, som kan generere adfærdsændringer i mennesker.

* Varige adfærdsændringer fremkommer, når personen forbinder forandring med noget, som giver mening og er af indre værdi

* Kunsten i samtalen er at få udløst det potentiale i mennesker, som skaber vækst og mulighed for at leve det bedste liv.

* Det er bemærkelsesværdigt, at metoden har størst effekt hos de mest sårbare grupper i samfundet.

Metoden kan bruges i sammenhænge, hvor mennesker overvejer eller stilles overfor krav om ændringer, f.eks i forbindelse med:

* Livsstil (kost, rygning, alkohol og motion)

* Compliance (medicinindtagelse, rådgivning osv.)

* Rehabilitering (ældre- og handikapområdet)

* Fastholdelse i uddannelse og job

"Som del af regionens indsats på kronikerområdet 2010-2012 har Sundhedsekspressen ApS leveret 37 kurser i motivationssamtalen for 600 deltagere. Målgrupperne var sundhedspersonale med kortere og mellemlange uddannelser samt læger fra sygehuse og almen praksis. Evalueringerne er i top og mere end tilfredsstillende i forhold til samtlige målgrupper."