Den brugerinddragende samtale

En stor del af sundhedsprofessionelles arbejdstid bruges på at informere brugerne om, hvad de selv kan gøre for at få et bedre liv. Alligevel gør brugerne oftest, som de selv vil. Det kan ændres med den inddragende samtale. Samtalen er nøglen til at inddrage, ved at få brugeren til selv at formulere sine ønsker og mål for fremtiden og derved fremkalder brugerens egne ressourcer til at handle aktivt.

Brugen af særlige samtalefærdigheder og validerede redskaber er udgangspunktet for, hvordan den inddragende samtales evidensbaserede tilgang kan indarbejdes i en hvilken som helst samtale mellem den sundhedsprofessionelle og patient og borger. 

Inddragelse er relevant i både behandling og rehabilitering for eksempel i forbindelse med:

* Medicinindtagelse

* Væskeindtag

* Mobilisering,

* Indlæring af nye procedurer

* Genoptrænings- og rehabiliteringstilbud.

Oplever du, at dine samtalekompetencer indimellem kommer til kort i samarbejdet eller har du bare brug for ny inspiration – så ring til os

"Lene & Else-Marie gennemførte 125 undervisningsforløb i inddragende samtaler på Odense Universitetshospital i perioden 2013-2015. Tiltagene blev evalueret særdeles positivt af hospitalets klinikere. Jeg ser et stort potentiale hos begge undervisere for en fremtidig plads i udvikling af brugerinddragelsesindsatsen i det danske sundhedsvæsen. Som chef for indsatsen har jeg været særdeles tilfreds med leverancerne og medsender mine bedste anbefalinger."