– Har du også udfordringer med at komme i gang med videosamtaler, som en fast kontaktmåde i hverdagen?

Lær ’Takt og Tone i videosamtaler’ og udnyt de teknologiske muligheder optimalt med afsæt i en professionel tilgang.

Ny telemedicinsk teknologi og krav om andre og mere fleksible arbejds­gange kan være med til at ruste det danske sundhedsvæsen – sygehuse, kommuner og praktiserende læger – til at løfte opgaverne anderledes og mere effektivt fremover.

Videosamtaler er en unik løsning og en eftertragtet service hos patienter og borgere, som har behov for mere fleksible og individuelle sundhedstilbud. Teknologien giver både mulighed for øget kvalitet i patient- og borgerforløb og større tilfredshed blandt brugerne.

Mange videoløsninger står allerede til rådighed. Er du og dine medarbejdere klar til at tage dem i brug på baggrund af nye professionelle kompetencer?

Få et professionelt kompetenceløft og speed forandringsprocessen op i samarbejde med os. Vi har i sammen med Welfaretech, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet udviklet og testet en omkostningseffektiv løsning til sygehuse, kommuner og almen praksis, som også indbefatter implementering i praksis.