Implementering, udvikling og salg af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Klik her

Sundhedsekspressen & Medware har udviklet den enkle og komplette samtale løsning

Klik her

Vi er optaget af at skabe vækst i mennesker – så de bliver i stand til at kunne selv

Klik her

Professionel Motivation

Styrk dine samtalekompetencer og skab vækst i mennesker

Inddragelse

Lær sundhedskommunikation og forstærk empowerment hos brugerne

Takt og tone i telemedicin ®

Optimer dine kompetencer i tekniske og kommunikative færdigheder i den telemedicinske samtale

Udtagelser fra tidligere kursister

Odense Universitets Hospital
"Det var et rigtigt godt kursus, hvor kursisterne næsten ikke kunne få armene ned af begejstring. Jeg oplever, at det har gjort deltagerne mere empatiske. Det har givet dem en mindre teknisk og mere menneskelig forståelse i tilgangen til en meget en meget sårbar gruppe med lavt selvværd"
Faaborg-Midtfyn kommune
"Kursister har udviklet en ny grundholdning, hvor de ser et potentiale i at den enkelte borger har individuelle ressourcer. Det gør dem i stand til, at gennemføre respektfulde og inddragende samtaler som tilpasset den enkelte borgers og pårørendes behov. Nye kommunikationsfærdigheder har bevirket at kursisterne er blevet bedre til at forventningsafstemme og konfliktnedtrappe i et samarbejde med borgeren."
Odense kommune
"Det er en styrke, at alle mine med- arbejdere har været på kursus i Den Motiverende Samtale, så de har den samme bevidste og systematiske tilgang til dialogen med forældre og børn i sundhedsplejen. Det er en samtalestil, der kræver træning og opfølgning, men medarbejderne har foreløbig fået god indsigt i metoden på et kursus på et højt fagligt niveau"

Kort og godt om os:

* Vi er optaget af at skabe vækst i mennesker – så de bliver i stand til at kunne selv

* Vi skaber et unikt engagement hos kursisterne, som grobund for læring og udvikling og gør dem klar til at samtale i praksis

* Vi udvikler særlige tilbud i kompetenceudvikling og implementering – tilpasset hver enkelt kundes udfordringer og behov

* Vi er stolte af at levere løsninger, som øger effektiviteten samtidig med at tilfredsheden vokser hos borgere, patienter og ansatte

Nyheder & artikler fra os: