"Takt og tone i telemedicin" - en læringsplatform

– Har du også udfordringer med at komme i gang med skærmsamtaler?

Lær ’Takt og Tone i Telemedicin’ og udnyt mulighederne de telemedicinske muligheder optimalt.

Ny telemedicinsk teknologi og nye arbejds­gange kan være med til at ruste det danske sundhedsvæsen – sygehuse, den kommunale pleje og de praktiserende læger – til at løfte opgaverne mere effektivt fremover.

Telemedicin er en unik løsning og som forventes at blive en eftertragtet service for patienter og borgere, som har behov for mere fleksible og individuelle sundhedstilbud. Teknologierne giver både mulighed for øget kvalitet i patient- og borgerforløb og større tilfredshed blandt brugerne.

Fremtidens telemedicinske løsninger står allerede på spring. Er du klar til at tage dem i brug eller er det også en udfordring for dig og dine medarbejdere at komme i gang? Få et kompetenceløft og speed forandringsprocessen op.

Vi har i samarbejde med Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet udviklet og testet en omkostningseffektiv løsning til sygehuse, kommuner og almen praksis.