dtHome = Forside
dtRootHome = Forside

dtRoot = Sundhedsekspressen
Skriv din email
Udtalelser

Regionshospitalet i Holstebro –  medicinsk afdeling

"Kurserne i Motivationssamtalen har forøget personalets kommunikationskompetencer og medført en kulturændring i samarbejdet mellem patient og sygeplejersker. Det har bla. medført at patientinddragelse og skabelse af et partnerskab mellem sygeplejerske og patient er blevet en naturlig del af hverdagen og kulturen. Herudover har det styrket og udviklet den patientrettede og interkollegiale kommunikation. Det har betydet større arbejdsglæde hos personalet og flere tilfredse patienter, der bliver set som den person de er. Dette er med til at fremme patientens livskvalitet og livsdygtighed.

Et firma som varmt kan anbefales. Et firma som gør en forskel for både patienter og personale."

Afdelingssygeplejerske Pia Dalgaard – Dialysen

H.C. Andersen Børnehospital

”Motivationssamtalen er et udmærket redskab i dialogen med patienterne, 
men teknikken anvendes også internt 
i samtaler mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes” 
Grethe Kirketerp, oversygeplejerske

Odense kommune

"Det er en styrke, at alle mine med- arbejdere har været på kursus i Den Motiverende Samtale, så de har den samme bevidste og systematiske tilgang til dialogen med forældre og børn i sundhedsplejen. Det er en samtalestil, der kræver træning og opfølgning, men medarbejderne har foreløbig fået god indsigt i metoden på et kursus på et 
højt fagligt niveau"
Anne Grethe Helmer Hansen, leder af sundhedsplejen

 

Odense Universitets Hospital

Fik øget forståelse for overvægtige gravide
Sundhedsplejerske og coach Christine Lindhardt, OUH, skriver på en ph.d. om overvægtige gravide og har i forbindelse med projektet haft 18 læger, sygeplejersker og sundhedsplejersker på kursus hos Sundhedsekspressen i motivationssamtalen.

"Det var et rigtigt godt kursus, hvor kursisterne næsten ikke kunne få armene ned af begejstring. Jeg oplever, at det har gjort deltagerne mere empatiske. Det har givet dem en mindre teknisk og mere menneskelig forståelse i tilgangen til en meget en meget sårbar gruppe med lavt selvværd"
Christina Lindhardt, Sundhedsplejerske og coach OUH

 

Faaborg-Midtfyn kommune

Udbytte af undervisning foretaget af Sundhedsekspressen ApS.

"Kursister har udviklet en ny grundholdning, hvor de ser et potentiale i at den enkelte borger har individuelle ressourcer. Det gør dem i stand til, at gennemføre respektfulde og inddragende samtaler som tilpasset den enkelte borgers og pårørendes behov. Nye kommunikationsfærdigheder har bevirket at kursisterne er blevet bedre til at forventningsafstemme og konfliktnedtrappe i et samarbejde med borgeren."

Jeg medsender mine bedste anbefalinger

Souschef Inger-Marie Hansen