dtHome = Forside
dtRootHome = Forside

dtRoot = Sundhedsekspressen
Videokonsultation for alle - Hvad skal der til?
  31 jan 2019, kl. 09:30
Hør om potentialerne ved videokonsultationer på sundhedsområdet, og vær med til at sætte fokus på optimale løsninger på tværs af sektorer.

Forskerparkens hovedbygning

Forskerparken 10

5230 Odense M

--------------------------------

Start: 31.01.2019 | kl. 09:30

Slut: 31.01.2019 | kl. 15:25

Hver tredje konsultation skal fremover foregå over nettet fastslår Danske Regioner. Videoløsninger til sundhedsområdet på tværs af sektorer har derfor et potentiale, der i dag er politisk pres for at udnytte – ikke mindst i kommunerne og hos de praktiserende læger.

I dag har vi erfaringer fra hospitaler, hvor patienter får bedre forløb ved at kombinere ansigt-til-ansigt-konsultationer med videokonsultationer. Patienten bliver i højere grad inddraget i behandling og rehabilitering og øger egne muligheder for at håndtere et liv med sygdom. Forudsætninger for et positivt udfald for både patient, personale og organisation indebærer ikke bare køb af en teknologi, men for at sikre anvendelse er både fokuseret organisationsudvikling og vidensbaseret implementering vigtige forudsætninger.

Aktuelle muligheder
Med MedComs videotilbud, VDX, kan du i dag lave videokonsultationer imellem patient og fagpersonale på sygehuse. Som noget helt nyt kan du også inddrage både praktiserende læge og kommunale medarbejdere i patientforløbet og efter udskrivelsen kan borgeren mødes med social- og sundhedsassistenten og den praktiserende læge via skærmen. Denne løsning forbedrer tilbuddet til brugeren, fordi alle involverede i processen samles let og uden lange ventetider. Brugeren kan sidde i eget hjem - eventuelt med en pårørende – og afholde møde med praktiserende læge, hospitalslæge/-sygeplejerske, hjemmesygeplejerske og en kommunal kontaktperson på én gang. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde fremmer kontinuiteten i behandling og rehabilitering så overgangen mellem f.eks. hospital og hjem forbedres, så patienten ikke ’falder mellem to stole’.

Hvordan kommer man igang?
Faglige organisationer påpeger faldgruberne ved at bruge videoløsninger, og dem skal vi tage seriøst. Derfor er det f.eks. vigtigt at afdække, hvilke patienter videoløsninger er relevante for, og hvordan vi tilbyder en passende kombination af ansigt-til-ansigt-konsultationer og virtuelle møder. Udvikling af klare visitationskriterier, opbygning af incitamentsstrukturer og fastsættelse af klare mål er blot nogle aspekter som kan sikre anvendelsen.

Dit udbytte af dagen

  • Aktuel viden om målsætninger og politiske forventninger til brug af videokonsultationer
  • Metoder til kompetenceudvikling og implementering hos fagpersonale og patienter
  • Dialog med kommuner, regioner m.fl. og mulighed for at etablere tværgående netværksgrupper

 

Målgruppen

Beslutningstagere og fagpersoner i kommuner, regioner og i almen praksis, der arbejder med pleje, forebyggelse og behandling. Du kan f.eks. være læge, sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut såvel som leder på pleje-, behandlings- eller forebyggelsesområdet.

Program

09:30 Bliv registreret, spis morgenbrød og netværk med de andre deltagere

10:00 Hvorfor bruge videokonsultationer?
v/ Oplægsholdere er ikke bekræftede

Videokonsultationer bruges med succes på Odense Universitets Hospital (OUH). Hvilke fordele oplever personalet ved brug af videokald? Hvordan lader man patienternes behov og ønsker gå forud for fagpersonalets traditionelle arbejdsgange? Hvad vil man anbefale andre, når de går i gang?

10:20 Rammer for kommuners, hospitalers og praktiserende lægers brug af videokonsultationer
v/ Lone Høiberg og Peder Illum, konsulenter, MedCom og Ulrik Schønnemann, partner, MedWare

Hvad kan MedComs VDX løsning bidrage med til videopkald? Hvor er vi på vej hen i forhold til regler, regulativer og sikkerhedsforanstaltninger? Og hvordan hænger det hele sammen med ”Fælles Udbud af Telemedicin” (FUT)? Er der nyt indenfor brug af ”Video i almen lægepraksis”?

10:50 Netværkspause

11:10 Hvad skal der til, når skærmløsningen er købt?
v/ Partnere i Sundhedsekspressen Else-Marie Lønvig og Lene Sjöberg

Mange velfærdsteknologiske løsninger kommer aldrig i brug – anskaffelse kan ikke stå alene. I et nyligt afsluttet OPI-projekt har vi undersøgt og testet, hvilke aspekter, der skal indtænkes for at sikre teknologianvendelse og inddragelse af brugerne. Introduktion til teknologien, organisations- og kompetenceudvikling og en implementeringsstrategi målrettet ledelse, medarbejdere og organisation er vigtige forudsætninger. På den baggrund er der udviklet et E-Learningskoncept baseret på blended learning, som klæder ’Organisationen’ på til at betjene teknologien og samtidig opbygge personalets motivation for det nye, afklare målgruppen og sikre teknisk og faglig kvalitet i skærmsamtalerne.

11:40 Incitamenter for kommuner, regioner og almen praksis
v/ Oplægsholder er ikke bekræftet

Hvordan arbejder vi med incitamentsskabende strukturer for alle parterne på tværs af sektorerne? - Dette er et stort forkromet spørgsmål, så hvordan bryder vi det ned til noget operationelt? Noget der giver mening for fagpersonale, patienter og økonomiansvarlige?

12:10 Hvad ønsker patienterne?
v/ Oplægsholdere er ikke bekræftede

Vi zoomer ind på de mennesker det hele handler om – patienterne – hvad siger de? Og hvilke anbefalinger har de til fagpersonalet i de forskellige sektorer?

12:30 Interview med oplægsholdere
v/ facilitator og deltagere  

Kom med dine spørgsmål og kommentarer, før dagens program går fra oplæg til workshop.

12:50 Spis en let frokost imens du netværker med de andre deltagere

13:40 Workshop og drøftelse af fremtidigt netværk (vælges særskilt ved tilmelding)

  • Repræsentanter fra almene praktiserende læger, regionerne og kommunerne spiller ind med deres behov og ønsker om samarbejde – hvor giver det mening at tage fat?
  • Workshop med fokus på at indkredse områder for tværsektorielt samarbejde om videokald og indsnævring af temaer for videre arbejde i f.eks. netværksgrupper

Under workshoppen bliver der holdt en pause, hvor der bliver serveret kaffe, kage og frugt. 

15:00 Videokonsultation i somatikken - Hvad viser forskningen?
v/ Kristian Klidholm, forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet SDU)

Hvad viser de resultater, vi har, om patienternes og fagpersonalets vurderinger af at bruge videokald? Vi løfter sløret for en helt ny evaluering fra, som blev afsluttet med udgangen af 2018.  Hvilke tendenser ser vi nationalt og international?

15:25 Tak for i dag

Arrangørerne af denne konference er MedComMedWareSundhedsekspressenOdense Universitetshospital og Welfare Tech.